CBD oil 25

Productnr.: AD9
Prijs ex. BTW: € 103,26
Prijs inclusief BTW: € 124,95
Beschikbaarheid: Op voorraad
 • Gewicht: 10 ml

CBD 25% ( 2500 mg)   UV protect bottle GOLD.

 Information: English, German, Dutch

 

 

 Hempa olie bestaat volledig uit hennepolie, zonder enige toevoeging.

Meer dan 80 Verschillende fytofaag-cannabinoïden

Hempa CBD Extract een rijke hennep olie druppels bevatten + 80 fyto-cannabinoïden, in hoge mate aanwezig zijn: CBN CBC CBG CBD

 

Wat zijn cannabinoïden

De cannabinoïden zijn in staat om het endo cannabinoïde systeem in ons eigen lichaam weer in een evenwichtige balans te krijgen. Dit stelt ons lichaam in staat om aanvallen tegen ons afweersysteem nog sneller tegen te gaan. Dit systeem zorgt dus voor een goede weerstand en gemoedstoestand en bevat onder andere  melatonine, adrenaline,en serotonine . Endo betekent binnenin en fyto, ook wel phyto genoemd, betekent plantaardig. Al eeuwen lang gaat men er van uit dat cannabinoïden een regenererende werking heeft.

 

Terpenen in Hempa olie

 • Myrceen

 • Alpha & Beta -pineen

 • Limoneen

 • B-caryofylleen

 • Linalool

 • Nerolidol

 • Caryofylleenoxide

 • Humuleen

 • ytol

   

Hennep olie bevat veel moleculen

 • Alkanen

 • Vitaminen

 • Aminozuren

 • Suikers

 • Aldehyden

 • Alcoholen

 • Ketonen

 • Flavanoïden

 • Glycosiden

 • Stikstofhoudende verbindingen

 • Water

 • Hennepolie

 • Pigmenten

   

 

Inhoud box Hempa:

 

1 U.V werende pipet 10 ml met uitsluitend hennepolie van top kwaliteit.

Al naar gelang uw keuze bevat de olie 5% – 15% – of 15% CBD.

De CBD is verkregen door een superschone extractie methode.

Hempa garandeert de hoogste kwaliteit hennepolie, de biologische geselecteerde en gecultiveerde hennep is afkomstig van plantages in Europa.

De planten zijn geteeld zonder gebruik te maken van pesticiden en herbiciden.

De olie is tweevoudig getest waaronder in ons eigen laboratorium.

Specificaties vindt u op of in de verpakking evenals een doseer advies.

 

 

 Aanbevolen gebruik 

Als een voedingssupplement kun je tweemaal per dag tot 1ml onder de tong plaatsen. Houd dit ongeveer 60 seconden in de mond en slik het daarna door. Vermijd contact met uw mond om bederft te voorkomen. De CBD olie kan beter niet worden ingenomen met vloeistof.

Zeer goed schudden voor elk gebruik.

 

Bewaaradvies

Bewaar het flesje hennepolie uit de buurt van zonlicht, hitte en vochtigheid om de kwaliteit te waarborgen. Bewaar het druppelflesje koel bijvoorbeeld in de koelkast.

 

Toepassing

Voedingssupplement 

 

Algemene informatie

 • Inhoud: 10ml

 • CBD-gehalte:  5% ( 500 mg) 15% (1500mg) of 25% ( 2500 mg)

 • THC-gehalte: <1%

 • Biologische hennep: Afkomstig van hennepplantages uit Europa

 • Merk:  Hempa

 
Disclaimer

 

Deze verklaring is niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Gebruik dit product niet als je zwanger bent of borstvoeding geeft. Houd buiten bereik van jonge kinderen. Raadpleeg altijd een arts vóór het wijzigen van een dieet of het gebruik van een nieuw product. 

 

Hempa oil consists entirely of hemp oil, without any addition.

More than 80 different phytophagus cannabinoids

Hempa CBD Extract rich hemp oil drops contain + 80 phyto-cannabinoids, highly present: CBN CBC CBG CBD

 

What are cannabinoids

The cannabinoids are able to bring the endo cannabinoid system back into a balanced balance in our own body. This allows our body to combat attacks against our immune system even faster. This system therefore provides a good resistance and state of mind and contains, inter alia, melatonin, adrenaline, and serotonin. Endo means inside and phyto, also called phyto, means vegetable. For centuries, it has been assumed that cannabinoids have a regenerating effect.

 

Terpenes in Hempa oil

Myrcene

Alpha & Beta -pineen

Limonene

B-caryophyllene

Linalool

Nerolidol

Caryophyllene oxide

Humulin

ytol

 

Hemp oil contains many molecules

Alkans

Vitamins

Amino acids

Sugars

Aldehydes

Alcohols

Ketones

Flavanoids

Glycosides

Nitrogen-containing compounds

Water

Hemp oil

Pigments

 

 

Content box Hempa:

 

1 U.V resistant pipette 10 ml with only top quality hemp oil.

Depending on your choice, the oil contains 5% - 15% - or 15% CBD.

The CBD is obtained by a super-clean extraction method.

Hempa guarantees the highest quality hemp oil, the organic selected and cultivated hemp comes from plantations in Europe.

The plants have been grown without the use of pesticides and herbicides.

The oil has been tested twice, including in our own laboratory.

Specifications can be found on or in the packaging as well as a dosing advice.

 

 

Recommended use

As a dietary supplement you can put 1ml under the tongue twice a day. Hold it for about 60 seconds and then swallow it. Avoid contact with your mouth to prevent spoilage. The CBD oil should better not be taken with liquid.

Shake very well before each use.

 

Storage advice

Keep the bottle of hemp oil away from sunlight, heat and humidity to ensure quality. For example, keep the dropper bottle cool in the refrigerator.

 

Application

Food supplement

 

General information

Contents: 10ml

CBD content: 5% (500 mg) 15% (1500 mg) or 25% (2500 mg)

THC content: <1%

Organic hemp: From hemp plantations from Europe

Brand: Hempa

 

Disclaimer

 

This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. Do not use this product if you are pregnant or breastfeeding. Keep out of reach of young children. Always consult a doctor before changing a diet or using a new product.

 

German:

Hanföl besteht vollständig aus Hanföl ohne Zusatz.

Mehr als 80 verschiedene Phytophagus Cannabinoide

Hempa CBD Extrakt reiche Hanföl Tropfen enthalten + 80 Phyto-Cannabinoide, hochpräzise: CBN CBC CBG CBD

 

Was sind Cannabinoide?

Die Cannabinoide sind in der Lage, das endo-Cannabinoid-System wieder in ein ausgewogenes Gleichgewicht im eigenen Körper zu bringen. Dadurch kann unser Körper Angriffe gegen unser Immunsystem noch schneller bekämpfen. Dieses System bietet daher eine gute Resistenz und Gemütsverfassung und enthält unter anderem Melatonin, Adrenalin und Serotonin. Endo bedeutet innen und Phyto, auch Phyto genannt, bedeutet Gemüse. Seit Jahrhunderten wird angenommen, dass Cannabinoide eine regenerierende Wirkung haben.

 

Terpene in Hanföl

Myrcen

Alpha & Beta-Pineen

Limonen

B-Caryophyllen

Linalool

Nerolidol

Caryophyllenoxid

Humulin

Ytol

 

Hanföl enthält viele Moleküle

Alkane

Vitamine

Aminosäuren

Zucker

Aldehyde

Alkohole

Ketone

Flavonoide

Glykoside

Stickstoffhaltige Verbindungen

Wasser

Hanföl

Pigmente

 

 

Inhaltsfeld Hempa:

 

1 UV-resistente Pipette 10 ml mit nur hochwertigem Hanföl.

Abhängig von Ihrer Wahl enthält das Öl 5% - 15% - oder 15% CBD.

Die CBD wird durch eine Super-Clean-Extraktionsmethode erhalten.

Hempa garantiert das hochwertigste Hanföl, der organisch ausgewählte und kultivierte Hanf stammt aus Plantagen in Europa.

Die Pflanzen wurden ohne den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden angebaut.

Das Öl wurde zweimal getestet, auch in unserem eigenen Labor.

Spezifikationen finden Sie auf oder in der Verpackung sowie eine Dosierungsempfehlung.

 

cbd olie, wietolie,hennepolie,cannabis,wiet,weed,plus,thc,pasta,thee,zaden,capsules,kanker,epelepsie,balsem,psoriasis,hempa,beste,kwaliteit,proton,mediwiet,herbacure,cibiday,jacob hooy