Wat is thc olie?

Informatie-voor-beroepsbeoefenaren.pdf (120649)  Bed-rocan info

 

BM23.02_A5-Broch-BMC-ArtsApo-web_def_15045.pdf (193311)   Bed-rocan info

 

 

 

Tetrahydrocannabinol of THC s de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis.

Geschiedenis

THC werd in 1964 voor het eerst geïsoleerd door Raphael Mechoulam en Yechiel Gaoni van het Weizmann Instituut in Rehovot (Israel)In cannabis 

zijn daarnaast meer dan 60 andere cannabinoïden geïdentificeerd, de rol en het belang van veel van deze verbindingen is nog niet of nauwelijks

 opgehelderd.

Toxicologische (en medicinale) eigenschappen van Δ9-THC zijn vooral onderzocht in muizen en ratten, vanwege hun relatief korte levensduur en 

gemakkelijke behandelbaarheid. De uitkomsten van onderzoeken zijn vaak redelijk op zichzelf staand en spreken elkaar soms zelfs ronduit tegen.

 Vooralsnog is er nog geen allesomvattende theorie over de werking van THC op onder andere de hersenen, die alle bevindingen weet te verklaren.

 De controle op THC als stof wordt over de gehele wereld steeds minder, gezien er steeds meer bekend wordt over de medicinale eigenschappen.

 Het gebruik van wiet en hasj wordt al jaren gedoogd en kon In Nederland als eerste land als niet-geregistreerd gebruik op doktersrecept worden

 verkregen (medicinale wiet, of mediwiet). Synthetische THC (dronabinol) wordt verkocht als palliatief medicijn in pilvorm onder de naam Marinol.

Werking

De effecten worden opgewekt doordat THC de werking van de neurotransmitter anandamide nabootst. Zo hecht THC zich aan een receptor, die 

bekendstaat als de cannabinoïdereceptor. Omdat cannabinoïden van nature niet voorkomen in het menselijk lichaam, begon de zoektocht naar de

 endogene stof van deze receptor (de stof die zich normaal gesproken bindt aan de receptor), hetgeen heeft geleid tot de ontdekking van anandamide,

 een endocannabinoïde en onderdeel van het endocannabinoïde-systeem. Deze stof is tevens een klein bestanddeel van cacao en chocolade. 

Onderzoek naar de verspreiding van receptoren in de hersenen verklaart waarom de kans op toxificatie ten gevolge van het gebruik van THC zo laag 

is (of waarom de LD50 van de stof zo groot is): gedeelten van de hersenen, die vitale functies zoals cellulaire ademhaling controleren, hebben niet zo

 veel receptoren, dus het effect is hier zeer gering, zelfs bij doses groter dan wat onder normale omstandigheden kan worden ingenomen.

Structuur en reactiviteit

Δ9-THC bindt aan de cannabinoïdreceptor en bootst daarmee de werking na van anandamide. Δ9-THC heeft vooralsnog geen bekende chemische

 reactiviteit en kan daardoor celprocessen alleen ontregelen op receptorniveau.

Synthese

Er zijn verschillende isomeren van het cannabinoïd THC. Type A en Type B komen van nature voor in de hars van Cannabis sativa, Cannabis indica en 

cannabis ruderalis, de drie hennepsoorten die bruikbaar zijn voor de productie van marihuana. Type C komt van nature niet voor en kan alleen synthetisch 

bereid worden. De synthese van THC type C wordt veel uitgevoerd, omdat THC type C een 500 keer sterkere werking heeft dan THC types A en B.

 Er zijn twee methoden om THC te synthetiseren:

Methode 1

De basis van THC ligt hier in 1,3,5-trichloorbenzeen. In het oplosmiddel bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme) wordt door methanolyse 1-chloor-

3,5-dimethoxybenzeen gevormd.

Het gevormde 1-chloor-3,5-dimethoxybenzeen reageert met Mg2+ tot een Grignard-reagens. Hierna vindt een Grignard-reactie plaats in het oplosmiddel

 tetrahydrofuraan. Het product dat daarbij ontstaat, wordt daarna gehydrolyseerd door toevoeging van zwavelzuur. Hierbij wordt een aminegroep omgezet

 in een ketongroep en ontstaat 3,5-dimethoxyfenyl-(n-butyl)-keton.

Dit product wordt gereduceerd, waarbij de ketongroep via een alcoholgroep naar een waterstofatoom wordt omgezet.

Het ontstane product, 3,5-trimethoxy-fenyl-(alkyl), wordt gedemethyleerd.[3] Hierbij worden 2 alcoholgroepen gevormd, en ontstaat er 5-(alkyl)-resorcinol.

5-(alkyl)-resorcinol wordt gecondenseerd en omgezet in de verschillende isomeren van tetrahydrocannabinol (THC).


 

Methode 2

De basis van THC ligt hier in 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur. Deze wordt gemethyleerd met dimethylsulfaat. Hiertoe worden eerst de OH-groepen aan de

 aromatische ring gedeprotoneerd door NaOH, waarna de methylgroepen van het dimethylsulfaat een binding aangaan met de oxide-ionen aan de aromatische

 ring.

Het ontstane 3,4,5-trimethoxybenzoëzuur zal reageren met fosforpentachloride, waarbij 3,4,5-trimethoxy-benzoylchloride wordt gevormd.

Vervolgens wordt dit met behulp van ammoniumhydroxide en petroleumether omgezet tot 3,4,5-trimethoxy-benzamide. Het ammoniumatoom is nucleofiel, 

en valt aan op het elektrofiele koolstofatoom. Het chloride zal door een herschikking van de elektronen loslaten.

3,4,5-trimethoxy-benzamide ondergaat een Grignard-reactie met magnesium-1-broombutaan. Hierbij ontstaat 3,4,5-dimethoxy-fenyl-(n-butyl)-keton.

 

Dit product ondergaat een directe reductie, waarbij het keton via een alcoholgroep gereduceerd wordt tot een waterstofatoom.

Het nu ontstane 3,5-trimethoxy-(fenyl)-alkyl ondergaat demethylering, waarbij de methylgroep van de methylether aan de aromatische ring wordt omgezet

 in een alcohol. Ook wordt de methoxygroep verwijderd, waardoor 5-(alkyl)-resorcinol ontstaat.

Dit ondergaat condensatie om uiteindelijk tot THC te worden omgezet.


 

Werkingsmechanisme

THC komt het lichaam meestal binnen via de luchtwegen, waardoor het snel geabsorbeerd wordt en de hersenen snel bereikt. THC werkt, samen met de 

endogene neurotransmitter anandamide, in op de cannabinoïdereceptoren in de hersenen. Deze receptoren bevinden zich in de basale ganglia, de hippocampus, 

het cerebellum en in lage concentraties in de hersenstam. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat THC een grote affiniteit heeft voor de cannabinoïde 

receptoren in de basale ganglia en het cerebellum, en een middelmatige affiniteit voor de receptoren in de hippocampus en de hersenstam. De cannabinoïde 

receptoren in de hersenen zijn de zogenaamde CB1-receptoren, G-eiwit-gekoppelde receptoren, gevestigd op axonuiteinden in het centraal zenuwstelsel. 

Wanneer THC aan deze receptoren bindt, worden ze geactiveerd, waardoor de IP3 pathway op gang gebracht wordt. Hierdoor wordt de intracellulaire afgifte 

van calcium verhoogd. De calciumpotentiaal wordt hierdoor minder, en dus wordt de influx van calcium door de voltage afhankelijke calciumkanalen in 

zenuwcellen geremd. Er kan minder prikkelgeleiding plaatsvinden, waardoor de afgifte van een aantal neurotransmitters, waaronder gamma-aminoboterzuur

 (GABA), in het centraal zenuwstelsel zal afnemen.

Metabolisme

Het cannabinoïde THC is erg lipofiel, en daarmee een goed substraat voor cytochroom-P-450-enzymen, via welke route het metabolisme dan ook geschiedt. 

THC wordt opgeslagen in vetweefsel van de organen en heeft daardoor een hoge halfwaardetijd. Omdat het zich opslaat in vetweefsel, zullen infrequente 

gebruikers met een hoog metabolisme hun lichaam eerder vrijmaken van THC dan frequente gebruikers met een laag metabolisme. Er zijn zo'n 100 metabolieten 

van THC bekend. De eerste stap in het metabolisme van THC is de hydroxylatie op de C-11-positie door cytochroom P-450 2C9. Na deze hyroxylatiestap treedt

 een oxidatie op, waarbij Δ9-THC-11-oic acid ontstaat, het THC-metaboliet dat het meest wordt geëxcerneerd, geconjugeerd met glucuronzuur. Naast deze, 

meest voorkomende, manier van metaboliseren, kan er nog een tal van andere metabolische transformaties optreden, waarbij hydroxyzuren, dihydroxyzuren, 

diols en triols ontstaan. In de fase I-metabolieten worden epoxiden en reducties van de dubbele binding aangetroffen. In fase II-metabolieten tref je conjugaten

 met glucuronzuur, langeketenvetzuren en glucose aan. De 11-hydroxymetabolieten van Δ9-tetrahydrocannabinol zijn even actief, en soms actiever dan het THC

 zelf.

Excretie

THC en zijn metabolieten worden voor een groot deel uitgescheiden in de urine, voornamelijk als Δ9 -THC-11-oic acid. Tevens geschiedt een groot deel van de

 THC-excretie via de feces. De halfwaardetijd van THC is gemeten aan de hand van de urine-excretie en bedraagt 24,9 – 35,3 uur. Overigens geschiedt de

 excretie van THC ook via de moedermelk. Hoewel er geen schadelijke effecten in embryo’s zijn aangetoond, wordt het toch afgeraden THC te gebruiken 

tijdens de zwangerschap.

Therapeutische effecten

In vier onderzoeken is uitgewezen dat Δ9-THC een nuttig medicijn kan zijn bij multiple sclerose. Er is gekeken naar: zenuwpijn, chronische pijn met MS als 

oorzaak, algemene symptomen van MS en naar de pijn die veroorzaakt wordt door de plexus brachialis. Uit alle vier de onderzoeken blijkt dat er een

 significante vermindering is van de symptomen. Patiënten die een mix kregen van THC en cannabidol, bleken veel minder last te hebben van pijn en spasme.

Het wordt in sommige landen voorgeschreven onder de naam Dronabinol, de INN- of USP (United States Pharmacopeia)-benaming (en de DAC-aanduiding,

 Duits Arznei Codex) voor Δ9-THC in een zuiverheid van minimaal 95%. Het wordt gebruikt als symptoombestrijding bij onder andere misselijkheid en braken.

Patiënten die chemotherapie ondergaan kunnen effectief THC gebruiken, zowel oraal als door roken, om minder misselijk te zijn en om minder over te hoeven

 geven. Uit onderzoek blijkt dat THC lichtelijk beter werkt dan andere middelen tegen overgeven en misselijkheid. Patiënten bleken voor cannabinoïden te kiezen

 als steun tijdens toekomstige chemotherapieën. Hiv-patiënten verliezen vaak veel gewicht ten gevolge van anorexie.

 Een bijwerking van THC is dat het een eetlust opwekt, ook wel bekend als de vreetkick. Door deze vreetkick kan de anorexie tenietgedaan worden.

 Hetzelfde geldt voor de anorexie/cachexie ten gevolge van kanker. Verder kan het symptomen verlichten bij slaap- en angststoornissen, waaronder 

posttraumatische stress-stoornissen. Ook blijkt het gebruik van THC de oogdruk te verminderen.

In België en Nederland is het niet als geneesmiddel geregistreerd. Wel wordt in Nederland op experimentele basis THC, in de vorm van cannabis, 

voorgeschreven aan patiënten met MS. Cannabis die door de apotheek wordt verstrekt, wordt wel 'mediwiet' (medicinale wiet) genoemd

Bron: wikipedia

 

CANNABIS CULTUUR - Veel mensen vragen: "Wat is de veiligste en meest effectieve manier om cannabis te gebruiken, 

en in welke dosering?" Nu, hier is het punt: niemand weet noodzakelijk voor vasten wat de beste methode is om cannabis

 in te nemen, en niemand weet wat de ideale dosering is voor iedereen. Voor nu is het beste advies dat iemand kan geven:

 "Probeer een beetje van alles in een langzaam tempo." Verschillende mensen met verschillende aandoeningen - die allemaal 

hun eigen individuele endocannabinoïdesysteem (ECS) hebben - zullen reageren op verschillende doseringen in verschillende 

manieren.

Degenen die op zoek zijn naar specifieke doses cannabinoïden en terpenoïden voor hun aandoening, moeten bedrijven zoals 

Hempa bezoeken, die afspraken boeken tussen patiënten en medicinale cannabiskenners om het juiste product / de juiste 

dosering voor elke individuele patiënt te vinden. Voor degenen die op zoek zijn naar oplossingen op maat, wat meer dan 

waarschijnlijk is voor mensen met ernstige aandoeningen zoals kanker, epilepsie, enzovoort, zijn dit soort diensten van 

onschatbare waarde.

Het vinden van het juiste product en de juiste dosering is van het grootste belang voor medicinale marihuanapatiënten. 

Dit zal de therapeutische effecten verbeteren die cannabis hen kan geven, en ervoor zorgen dat medicinale marihuana 

niet botst met andere medicijnen. Bijvoorbeeld, degenen die benzodiazepines en / of barbituraten gebruiken (voor

 slaapproblemen,

 spasmen, enz.) Willen mogelijk voorzichtig zijn met cannabidiol (CBD), omdat de twee mogelijk een negatief effect hebben

 vanwege

 het feit dat ze allemaal interageren met het leverenzym cytochroom P450 .

Dus, is een bepaalde methode om cannabis te gebruiken beter dan een andere? Laten we kijken …

rookwaar

We voegen gewrichten / splinters / stompe stukken, waterpijpen, hete messen en pijpen toe in deze sectie, omdat ze allemaal 

decarboxylatie van ruwe cannabisbloem met een open vlam vereisen en vervolgens de resulterende rook inademen. Dit is de 

klassieke, "oude school" -methode voor het innemen van cannabis en heeft nog steeds de voorkeur van veel mensen.

Het is echter aannemelijk dat het roken van cannabis misschien wel de meest ongezonde manier is om het te consumeren, 

vooral als het wordt gemengd met tabak (inclusief stompe wraps). Hoewel het alleen op zichzelf roken van cannabis niet zo 

kankerverwekkend is als het roken van tabak op zichzelf, is het intuïtief toch logisch dat het inhaleren van rokende rookmaterie 

misschien niet de beste manier is om cannabis te gebruiken.

Chronische obstructieve longziekte (COPD) - een verzamelnaam die niet-reversibele astma, emfyseem, chronische bronchitis en 

sommige vormen van bronchiëctasie omvat - kan ook een probleem zijn. Veel van de therapeutische cannabinoïden en terpenoïden

 kunnen ook verloren gaan door ze weg te branden. Degenen met een gecompromitteerd immuunsysteem kunnen ook voorzichtig

 zijn met het roken van cannabis.

Maar ondanks dat gezegd en gedaan, geven veel patiënten nog steeds de voorkeur aan het roken van cannabis. Dit kan zijn omdat,

 bij het roken, de effecten van de cannabis meestal vrijwel onmiddellijk plaatsvinden, omdat de cannabinoïden van de longen naar

 de hersenen worden doorgegeven. Voor iedereen die onmiddellijke verlichting zoekt, is cannabis roken misschien een van de beste

 manieren om cannabis te gebruiken. Bongs, die meestal water of ijs gebruiken om de rook te helpen afkoelen voordat ze worden

 ingeademd, kunnen sommige irritaties die een joint doet, verlichten. Bongs zijn echter niet noodzakelijkerwijs "veiliger" dan welke

 andere methode om cannabis te roken.

Er zijn ook mensen die vinden dat het roken van cannabis de enige manier is waarop ze een therapeutisch effect krijgen! 

Dit kan te maken hebben met de geur en smaak van rauwe cannabis, waarbij de terpenoïden en cannabinoïden vrijwel onmiddellijk 

volledig effect kunnen hebben. Het is echter niet precies bekend waarom het roken van cannabis voor sommige mensen het meest

 geschikt is (behalve dat sommige mensen het gewoon leuker vinden vanwege de sociale en tactiele aspecten). Het roken van 

cannabis is misschien ook een van de gemakkelijkste, minst overweldigende manieren om het te doseren - je kunt gewoon 

stoppen met roken als je eenmaal het gevoel hebt dat je genoeg hebt gehad.

verdampen

Verdampen, of "vapen", verwijst naar het verwarmen van cannabis zonder het te verbranden, en dan de geproduceerde damp

 in te ademen. Verdamping heeft veel voordelen van het roken van cannabis (gemakkelijk om kleine hoeveelheden te nemen,

 onmiddellijke effecten, gemakkelijk om een ​​vape-pen te dragen), met het extra voordeel van een gebrek aan rookinhalatie, 

niet zozeer verlies van cannabinoïden en terpenoïden, en het feit dat je geen tijd hoeft te besteden aan het oprollen. 

Verdamping is ook meestal discreter.

Er zijn een paar belangrijke nadelen: verdampers moeten hun batterijen laten opladen en sommige van de beste verdampers 

(bijv. Vulkanen) zijn niet gemakkelijk te vervoeren. Sommige mensen vinden ook dat verdampen geen enkel effect heeft, maar 

het is niet precies bekend waarom. Anderen kunnen het gevoel hebben dat een verdamper de "rituele" en "sociale" aspecten 

mist die roken kan bieden, en het

Cannabis verdampen is ook heel anders dan nicotine verdampen, dat is gesuspendeerd in propyleenglycol. Wanneer je cannabis 

verdampt, ruip je meestal rauwe cannabisbloem of concentraat (cannabisolie in een patroon). Als het gaat om concentraten,

 worden cannabinoïden gesuspendeerd in een oplossing van propyleenglycol, maar veel fabrikanten gebruiken plantaardige 

glycerine of middellangeketen triglyceriden vanwege de toxiciteitsproblemen van propyleenglycol. Velen wenden zich ook tot

 verschillende verdunnende middelen zoals terpenoïde oplossingen of zelfs het distilleren van cannabisolie totdat het dun

 genoeg is om te verdampen.

Dus verdampen is in het algemeen beter dan roken? Hoewel verdampen niet noodzakelijkerwijs volledig niet-toxisch is, is 

het logisch dat het zou zijn. Er is echter geen langetermijnonderzoek gedaan naar de effecten van het verdampen van cannabis.

 Een andere zorg is de kwaliteit van de verdamper zelf - je wilt immers geen brandend plastic en / of metalen van een slecht

 gemaakte verdamper of wegwerpbare vape-pen verdampen.

Eetwaren

Voordat de verdampers kwamen, waren eetwaren voor veel gezondheidsbewuste consumenten de go-to-rookloze methode van

 cannabisopname. Zeker, de meesten van hen waren zoete lekkernijen, maar af en toe is een brownie in pot over het algemeen

 veel beter voor de lichamelijke gezondheid dan voor het roken van cannabis. Eetwaren hebben ook een langere levensduur, 

dus voor diegenen die langdurige pijnverlichting en / of een meer economische manier van cannabisgebruik willen, zijn eetwaren de juiste keuze.

Maar toch, voor alle voordelen van eetwaren, zijn er ook vrij ernstige nadelen. Het eten van een 1000 mg THC-medicinale brownie

 in één sessie zal waarschijnlijk zelfs de meest doorgewinterde veteranen een behoorlijk negatief pad bezorgen. Voor beginners kan 

het innemen van een te hoge hoeveelheid THC hen heel lang uitsluiten van het gebruik van cannabis als medicijn, zo niet voor de

 rest van hun leven, zelfs als kleine, gecontroleerde doses hen misschien nog steeds helpen. Dit wordt verergerd door het feit dat 

de gelabelde doseringen op eetbare pakketten vaak onnauwkeurig zijn.

Dus, waarom is cannabis zo veel sterker eten dan roken of verdampen? Simpelweg, het is omdat, wanneer delta-9 THC wordt

 gegeten, het eerst door de lever gaat en wordt omgezet in 11-hydroxy-THC. Deze vorm van THC gaat veel gemakkelijker door

 de bloed-hersenbarrière dan delta-9 THC, die recht uit de longen komt, in het bloed en door naar de hersenen. Aangezien de 

THC wordt gegeten, kost het ook tijd om te verteren en duurt het langer voordat het effect heeft. Wanneer dit wel gebeurt,

 sijpelt de THC langzaam door het lichaam, omdat het zich bindt aan de vetten van het lichaam en in de loop van de tijd vrijkomt.

De beste manier om eetbaar te maken, is door kleine hoeveelheden elk uur of zo in kleine hoeveelheden te doseren -

ongeveer 5 mg of minder, of het nu THC, CBD of een andere cannabinoïde is - en te zien hoe het je beïnvloedt. Je kunt je

 "drempel" op deze manier gemakkelijker vinden. Je kunt microdose door een medicinale chocoladereep, brownie of wat

 voor soort dan ook eetbaar te splitsen, het is mogelijk om te splitsen in kleinere brokken of secties, of je kunt edibles

 kopen (meestal snoepjes of koekjes) die zijn ingespoten met kleine hoeveelheden cannabinoïden, speciaal voor het doel 

microdosing. Voor beginners is het misschien het beste om wat tolerantie te bouwen met andere innamemethoden voordat

 je op eetbaar voedsel gaat, wat uiteindelijk voor veel mensen te overweldigend kan zijn.

Sap maken

Juicing van ruwe cannabisplanten zal waarschijnlijk geen psychoactieve effecten veroorzaken, omdat cannabinoïden niet 

worden gedecarboxyleerd. Dit betekent dat tetrahydrocannabinol (THC) tetrahydrocannabinolzuur (THCa) blijft, en cannabidiol

 (CBD) cannabidiolzuur (CBDa) blijft. Hoewel CBDa en THCa niet worden 'geactiveerd' en via warmte worden omgezet in CBD 

en THC, betekent dit niet dat deze cannabinoïden geen medische voordelen hebben in hun 'ruwe' vorm.

Zowel THCa als CBDa hebben ontstekingsremmende, neuroprotectieve, anti-emetische en antiproliferatieve eigenschappen.

 Dit betekent dat ze hun eigen medische gebruik hebben en nuttig kunnen zijn voor aandoeningen zoals autisme, slapeloosheid, 

spierspasmen geassocieerd met neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson (PD) of multiple sclerose (MS) en 

chronische pijn. Er kunnen interessante manieren zijn om deze niet-gedecarboxyleerde cannabinoïden te combineren met 

gedecarboxyleerde, "actieve" cannabinoïden voor verschillende reeksen therapeutische effecten.

Nu is er niet per se een probleem bij het persen van rauwe cannabis op zichzelf (hoewel velen waarschijnlijk niet van de 

smaak zullen genieten), en in feite zou het net zo gezond kunnen zijn als elk ander fruit, omdat het vol zit met antioxidanten.

 Net als bij hennep zullen cannabisplanten ook eiwit- en omega-3- en omega-6-vetzuren bevatten.

De cannabisplant is echter een "supersuiker" van alles wat zich in de grond en de lucht bevindt op het moment van de groei. 

Dit betekent dat als de plant werd gekweekt met behulp van vervuilende pesticiden, herbiciden of andere chemische stoffen, 

deze in het eindproduct terechtkomen. Daarom, als je je cannabis wilt persen, is het het beste om geteste, biologisch gekweekte

 cannabisplanten te gebruiken. Het andere probleem met het persen is dat er vrij veel rauw product nodig is om een ​​sap te maken

 en elk therapeutisch effect te hebben. Sapmaken is misschien wel de duurste methode van inname, rekening houdend met

 hoeveel een individuele cannabisplant kost.

tincturen

We noemden het combineren van niet-gedecarboxyleerde cannabinoïden met gedecarboxyleerde cannabinoïden hierboven onder

 "sap". Echter, tenzij je rauw sap drinkt en tegelijkertijd gedecarboxyleerde cannabis rookt / eet / vaping, is het onwaarschijnlijk 

dat je de voordelen van beide in één methode zult krijgen. Dit is waar de tincturen binnen komen.

Voor medische patiënten zijn tincturen waarschijnlijk de beste methode van inname in het algemeen. Tincturen zijn rookloos,

 gemakkelijk te titreren (dosis), hebben langdurige effecten, kunnen worden gemaakt in verschillende (en zeer specifieke)

 cannabinoïde en terpenoïde melanges, verhoudingen en concentraties, zijn redelijk goed geprijsd, maken vaak gebruik van

 gezonde oliën (meestal kokosnoot) ) als de oplossing waarin de cannabinoïden worden gedragen en vaak worden gemaakt 

met behulp van extracten van hele planten zonder de noodzaak van schadelijke oplosmiddelen. De effecten van tincturen komen 

meestal ook iets sneller op dan eetbare soorten - meestal van 15 minuten tot 1 uur.

Over het algemeen lijkt het dat tincturen de beste en meest toegankelijke manier zijn om cannabis voor medische doeleinden te 

gebruiken. Bovendien is het heel discreet, en er is vrijwel geen geur, tenzij je letterlijk een open fles van dichtbij snuift. J

e kunt ook kleine hoeveelheden in je thee, koffie of zelfs water zetten voor als je op pad bent in het openbaar.

Topicals / Salves

Aangezien de topicals en zalven meestal niet voorbij de eerste paar lagen van de huid doordringen, is het onwaarschijnlijk dat 

het aanbrengen van een met canna doordrenkte plaatselijke of zalf een psychoactief effect zal produceren. Natuurlijk is niet 

iedereen op zoek naar een psychoactief effect en kunnen topicals of zalven geweldig zijn voor mensen met psoriasis, eczeem 

en artritis. Topicals of zalven kunnen ook worden gebruikt voor plaatselijke pijn, zwelling en ontsteking, evenals voor acne.

Transdermale pleisters

Dit zijn meestal gipsachtige producten doordrenkt met cannabinoïden (meestal THC en / of CBD) die je op je huid kunt plakken. 

Canna-infuus transdermale pleisters werken op een vergelijkbare manier om nicotinepleisters en als zodanig, zal psychoactieve

 effecten te produceren. Dit komt omdat, in tegenstelling tot topicals / zalven, pleisters in alle lagen van de huid doordringen en

de bloedbaan binnendringen. Patches zorgen voor gecontroleerde, langzame afgifte van cannabinoïden gedurende een aanta

uren of langer.

Transdermale pleisters zijn geschikt voor alle soorten aandoeningen en kunnen vooral effectief zijn voor mensen die lijden aan 

chronische pijn en / of intolerant zijn voor andere inname methoden. Echter, voor degenen die graag de hele dag rondrennen

 en zweten, kunnen transdermale pleisters eraf vallen. Douchen en baden kan ook een probleem blijken te zijn bij het dragen

 van pleisters voor transdermaal gebruik. Om het meeste uit transdermale pleisters te halen, moeten ze op een schone, haarloze 

huid worden aangebracht.

Zetpil

Cannabiszetpillen zijn precies wat ze op het blikje vermelden. Het zijn kleine, ronde of kegelvormige voorwerpen die u in uw

 lichaam steekt, meestal in het rectum, maar ook vaginaal. Eenmaal binnen lost de zetpil op en geeft de medicatie af. 

Suppositoria worden meestal gebruikt voor mensen die lijden aan chronische pijn (zenuw, spier of anderszins), multiple 

sclerose (MS), inflammatoire darmziekten (IBD's), menstruatiekrampen en kankers van het spijsverteringsstelsel (bijv. Rectum-

 of leverkanker).

Zetpillen zorgen voor een lange, langzame afgifte van cannabinoïden in het lichaam en omdat ze niet meteen van de lever naar

 de hersenen worden overgebracht. Cannabis die rectaal is aangebracht, heeft enige tijd nodig om in de hersenen te komen, en

 zoveel mensen ervaren mogelijk niet meer dan milde psychoactieve effecten - afhankelijk van hoeveel wordt gebruikt, natuurlijk.

 Deze methode om cannabis te gebruiken is aantoonbaar ook de meest efficiënte, omdat minder cannabinoïden worden verspild 

en meer van het plantengeneesmiddel het lichaam binnendringt. Zetpillen gaan ook sneller aan het werk, ongeveer 15 - 30 minuten

 nodig om te beginnen.

Zetpillen zijn natuurlijk niet per se de meest comfortabele om te dragen in de loop van de dag. Het toepassen ervan kan voor

 velen ook moeilijk en oncomfortabel zijn. Deze methode van inname is misschien het beste voor diegenen die cannabis op geen 

enkele andere manier kunnen gebruiken, of voor diegenen met specifieke aandoeningen die een langdurige verlichting vereisen,

 meestal degenen die het spijsverteringsstelsel beïnvloeden en / of pijnlijke spasmen, krampen en ontstekingen veroorzaken. . 

 

Sommige mensen hebben ook de euforische effecten nodig voor meer pijnverlichting.

Dus, is er een manier om cannabis te gebruiken die beter is dan de andere? Niet echt, omdat verschillende mensen op

 verschillende manieren reageren op verschillende innamemethoden, en er is niet genoeg onderzoek dat tot nu toe op de een 

of andere manier bewijst wat de veiligste en beste manier is om cannabis te gebruiken. Maar toch, als je mijn arm zou moeten 

draaien en één methode zou moeten kiezen boven een van de andere, zullen het waarschijnlijk tincturen zijn vanwege hun 

gebruiksgemak en titratie. Dit zou in de toekomst kunnen veranderen, en natuurlijk is het ook afhankelijk van de aandoening

 waar men last van heeft, maar een goed gemaakte tinctuur van een betrouwbaar bedrijf dat hun producten test, is misschien

 het beste voor algemeen gebruik.

 

Uitgelichte afbeelding verschijnt met dank aan Chicago Tribune.

 

 

 

 

 

 

 

Wat is medicinale wietolie?

Laat een reactie achter / Wietolie / Door Hennepolie.nl

Share

1

 

Tweet

Share

1SHARES

 

Er gaan steeds meer verhalen de ronde over de positieve werking van medicinale wietolie of cannabisolie

Er is echter nog vrij weinig bekend over deze wietolie. Wat is het precies, en wat doet het met je lichaam?

Inhoudsopgave

Wat is medicinale wietolie precies?

Medicinale wietolie is een oplossing van de vetoplosbare bestanddelen van een wietplant. In deze plant zitten stoffen die 

mogelijk medicinaal kunnen werken. Van die stoffen worden vetoplosbare delen gehaald, die vervolgens worden opgelost in olie.

 Wietolie bestaat uit cannabinoiden, onder andere THC en CBD (cannabidiol). De hoeveelheid van deze cannabinoiden in wietolie

 kan echter verschillen. Dit is namelijk afhankelijk van de soort olie en het soort wiet. Wellicht kent u CBD olie al.

 Dit is eigenlijk de sterkere variant van wietolie. Hier zit namelijk veel CBD in, maar zo min mogelijk THC. 

Door de kleine hoeveelheid THC is CBD olie wél legaal in Nederland. Medicinale wietolie is dit echter nog niet.

Wietolie is gemaakt van Cannabis en het kenmerk van Cannabis is dat je er high van wordt. Neem je teveel wietolie in, 

dan kun je het gevoel krijgen dat je high wordt. Dit is bij het gebruik van wietolie vaak niet wenselijk. Niet iedereen vindt het krijgen van dit zware

 en lome gevoel fijn. Door goed te doseren (nauwkeurig per druppel), kun je dit ‘high worden’ voorkomen. Natuurlijk is het ook afhankelijk per persoon.

 Sommigen hebben juist zo veel pijn, dat ze grotere hoeveelheid wietolie prettig vinden.

De stoffen in wietolie

Wetenschappers hebben cannabis onderzocht, maar nog steeds weten we niet alles over deze plant. Zo zitten er meer dan 60 

cannabinoïden in cannabis. Ook zijn er 204 stoffen bekend waar CBD en THC maar een klein onderdeel van uitmaken.

 Leuk om weten is dat niet alleen de cannabisplant de stof CBD en of THC aanmaakt. Bij verder onderzoek bleek dat er nog

 vele andere kruiden en planten soortgelijke stoffen aanmaken. Alleen blijkt wel dat Cannabis deze in grotere hoeveelheden

aanmaakt, waardoor deze makkelijker beschikbaar zijn als medicijn. Alle stoffen zijn onderling verbonden met elkaar,

 waardoor ze elkaar versterken. THC hecht zich aan de cannabinoïdereceptoren in het lichaam. Cannabinoïdereceptoren 

zijn betrokken bij verschillende fysiologische processen in het menselijk lichaam. Hieronder vallen o.a.: eetlust, pijn, 

stemmingswisselingen en geheugenverlies. Canabinoïden komen niet voor in het menselijke lichaam, maar een menselijk

 lichaam reageert dus wel op de cannabinoïden. De hersenen hebben zelfs bepaalde delen die zich verbinden met deze 

stoffen. De delen van de hersenen die de vitale functies voor het lichaam regelen en controleren, zoals de  cellulaire 

ademhaling zijn echter niet gevoelig voor cannabinoïde. Het effect is hier dus zeer laag, tot weinig.

De verschillende soorten THC

Er zijn verschillende soorten THC of Tetra Hydro Cannabinol. De eerste twee soorten (type A en B) zijn terug te vinden in de hars

 van de  cannabisplant. Er is ook nog een derde type THC. Deze word synthetisch bereid, omdat deze niet aanwezig is in de plant

 zelf. THC type C is tot wel 500 keer sterker dan de andere THC typen. Hierdoor was men in 2005 voornemens om deze op de lijst

 van hard-drugs te zetten. Zoals gezegd ondersteunen cannabinoïden het endocannabinoïden systeem van de mens.

 Daardoor kunnen wietolie en CBD olie een positieve werking hebben bij verschillende klachten en aandoeningen. 

Veel mensen gebruiken wietolie tegen pijn, ook al is deze illegaal. THC is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis. 

Het gebruik om pijn hiermee te bestrijden is omstreden aangezien CBD olie bewezen, meer resultaat boekt bij pijn dan THC.

Let wel! De lange termijneffecten van THC  kunnen ongunstig zijn.  THC kan onderliggende geestelijke gevoeligheden vroegtijdig

 openbaren. Er zijn en blijven dus wel risico’s verbonden aan regelmatig THC gebruik! Daarnaast is THC onder geen enkel beding 

aan te raden bij psychisch gevoelige mensen! Ook als u in een emotioneel moeilijke levensfase zit is het gebruik van THC geen 

goed advies. U kunt dan beter gebruik maken van CBD olie, aangezien dit geen psychoactieve bijwerkingen geeft.

Wat is dan medicinale wietolie?

Cannabis word medicinaal genoemd wanneer deze gebruikt word om medische aandoeningen te genezen of te verbeteren. 

Wanneer iemand cannabisolie of wietolie wil gaan gebruiken, moet er eerst een recept via de huisarts gekregen worden. 

Vanaf 2003 is het legaal om cannabis te verkopen via een apotheker. Er zijn op dit moment ongeveer 15.000 mensen in 

Nederland die cannabis als medicijn gebruiken. Medicinale wiet vind je terug in veel geschiedenisboekjes, helemaal niets 

nieuws dus. Medicinale wietolie word gemaakt van de vet oplosbare bestanddelen van een wietplant, deze worden daarna opgelost in olie,

 meestal olijfolie of hennepzaadolie De hoeveelheid van cannabinoïden in de wiet olie hangt echter af van plant tot plant.

Medicinale wietolie is (nog) niet legaal in Nederland. Deze is enkel op recept via de huisarts te krijgen. 

Doordat CBD olie een verwaarloosbare hoeveelheid THC bevat, wordt dit gezien als een voedingssupplement 

en kunt u deze wel legaal kopen en gebruiken. CBD olie producten kunt u zelfs online opwww.herbacure.nl  website bestellen. 

CBD olie heeft geen psychoactieve bijwerkingen en kan veilig genomen worden tijdens werk of autorijden.

Wie maakt medicinale wietolie?

Medicinale wiet olie word gemaakt in Veendam, door Bedrocan. Er zijn strikte voorwaarden om in aanmerking te komen voor 

een recept voor medicinale wietolie. De ziekteverzekering vergoedt het gebruik hiervan niet. Hierdoor zijn behandelingen met 

wietolie dikwijls erg duur tot bijna onbetaalbaar, zeker in ernstige gezondheidssituaties.

Social Club is een Nederlandse club die strijdt voor de legalisatie van wietolie. Misschien is het (nog) niet legaal zijn van wiet 

olie juist een goed ding. Zolang de kennis tussen wietolie en CBD olie niet duidelijk onderscheiden wordt door de gebruiker, 

blijft er ook een risico aanwezig op de toepassingen en gebruik.

 

Wietolie tegen pijn?

Er gaat een onjuiste opvatting de ronde dat medicinale olie enkel pijn bestrijdend is, als er een flinke hoeveelheid THC inzit. 

U moet er rekening mee houden dat wietolie bijwerkingen uw functioneren als mens ernstig kunnen aantasten.

 Dit wordt veroorzaakt door de stof THC. Dan zijn de voordelen van CBD producten, zonder THC, op veel vlakken interessanter. 

Vandaar dat wij via dit artikel hier enige duidelijk in scheppen.

Wilt u wietolie kopen? Doe dit dan online bij een smartshop, dan bent u verzekerd dat u de beste kwaliteit heeft. Ik raad u af om 

wietolie te kopen van iemand die het zelf heeft gefabriceerd. Deze olie is vaak niet getest. Er is dus geen informatie beschikbaar

 welke stoffen er precies in de olie zitten. Wellicht bevat de olie onvoldoende CBD en/of THC en zijn er giftige stoffen aanwezig.

Wiet olie bestaat uit cannabinoïden, zoals THC en CBD. De hoeveelheden hangen natuurlijk af van het soort wiet en olie.

 De getolereerde hoeveelheid THC in Nederland is minder dan 0.2 procent, waardoor CBD olie wel legaal is. CBD ofwel 

cannabidiol, remt de afbraak van THC, bij veel gebruikt van CBD zou het de werking van THC kunnen verminderen, maar

 in gelijke hoeveelheid zou dit juist de THC kunnen versterken. Op veel manieren heeft cannabidiol een neuro protectief 

effect en is er ook geen enkel risico op verslaving. Terwijl dit wel het geval is bij cannabisolie. CBD maakt ongeveer een

 van een cannabisextract uit.

Wietolie maken

Wietolie wordt gemaakt van Cannabis, er zijn honderden verschillende soorten. Cannabis Indica bijvoorbeeld bevat een

 hoge hoeveelheid THC of Tetrahydrocannabinol. Cannabis Sativa bevat dan weer een zeer laag gehalte aan THC.

 Wietolie word gehaald uit de hars die op de toppen en bladeren van de cannabisplant zitten. Het verhitten en de

 toevoeging van alcohol zorgt ervoor dat deze van de plant gescheiden wordt. De hars wordt opgevangen en ingekookt

 om daarna vermengt te worden met olijfolie, kokosolie of hennepzaadolie. Legaal wietolie kopen is niet mogelijk, omwille

 van de aanwezigheid van THC.

Wilt u zelf wietolie maken? Er is online genoeg informatie te vinden met voorbeelden om zelf wietolie te maken. 

Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe het in zijn werkt gaat en wat u ervoor nodig heeft. Het zelf fabriceren van de 

wietolie is goed te doen vanuit uw eigen huis. Een groot nadeel is wel het verkrijgen van de vele hennepplanten die 

moeten dienen als grondstof. Het in bezit hebben van grote hoeveelheden hennep is namelijk niet toegestaan. 

Wellicht is het legaal online bestellen van CBD olie dan toch iets eenvoudiger en geeft het ook geen stress.

 

Betrouwbare medicinale wietolie gebruiken

Voordat u begint met het gebruiken van wietolie is het belangrijk vast te stellen wat de precieze sterkte is van de olie. 

Dus hoeveel THC en CBD er in de olie zit. Probeer dit te achterhalen bij de producent. Dit omdat de soorten kunnen 

verschillen per producent. Informeer ook wat de verhouding wietolie en olijfolie is. Verder kunt u de sterkte controleren 

door het gebruik rustig op te bouwen. Doe dit door de wietolie eerst te verdunnen met olijfolie en de hoeveelheid olijfolie 

steeds verder af te bouwen. Op deze manier kun je precies voelen hoe ver je kunt gaan.

Hoe wietolie innemen?

De wietdruppels kunnen per dag ingenomen worden. Naast de concentratie olie, is het ook belangrijk dat de inname wordt

 opgebouwd. Begin dus met een druppel in de ochtend en voel wat het effect daarvan is. Gaat dit goed, dan kunnen de

 druppels opgebouwd worden (bijvoorbeeld ’s ochtends én ’s avonds). Op deze manier merk je hoe sterk de medicinale 

wiet olie is en of deze goed is verdund.

De olie wordt meestal in pipetflesjes geleverd. Deze flesjes lijken erg klein, maar je hebt per dag maar een aantal druppels 

nodig. U kunt ze met een lepeltje of gewoon onder de tong innemen. Na een kwartier zou je de werking al moeten voelen

. Dit duurt (afhankelijk van de concentratie) vier tot vijf uur. De dosering bepaal je zelf. Volg natuurlijk altijd de aanwijzingen

 op de verpakking. Het opbouwen van de hoeveelheid druppels doe je geleidelijk, zeker bij kinderen en huisdieren.

Waarom is het illegaal?

In Nederland mogen alle hennep soorten die minder dan 0.2% THC bevatten geteeld worden. Deze worden geteeld voor 

vezels of gezonde zaden voor de industrie. Dit staat bekend als hennep of vezelhennep. Alle andere soorten worden wiet 

of marihuana genoemd. CBD olie word verkregen uit legaal geteelde, gecertificeerde hennep. De percentages zullen niet 

boven de wettelijke grens komen. De verkoop van CBD olie word mogelijk voor de consumenten daar het als een 

voedingssupplement word aangeboden.

Is medicinale wietolie een hype?

Een hype is het in ieder geval niet. De overheid mengt zich ondertussen ook in het verhaal en worden steriele soorten

 cannabis gekweekt via farmaceutische bedrijven met geconcentreerde maar dikwijls synthetische kwaliteiten.

Met argusogen kijkt onze maatschappij naar dit ‘medicinale wietolie’ verhaal en heeft daarbij veel vragen. Er worden 

eindeloze opsommingen getoond van succesverhalen. Het onder controle krijgen van epilepsie tot de genezing van 

ongeneeslijke ziekten… kan dit eigenlijk wel?
Vele storten zich in dit avontuur met of zonder de juiste informatie. Heel wat mensen denken ook dat het gebruik van

 wietolie zonder risico’s is en is de leus “baat het niet dan schaadt het niet” de algemene regel aan het worden. Of dit de

 juiste trend is? Nee, geheel niet… Het gebruik van cannabis brengt risico’s met zich mee en ook het gebruik van CBD 

olie vraagt toch ook enige voorbereiding en uitdieping voor men begint te experimenteren bij zichzelf.

Of uw arts nu voorstander is van het gebruik van medicinale wiet en deze wil voorschrijven of niet, u zal toch weinig 

Nederlandstalige artsen vinden die u ook echt op de juiste manier kunnen adviseren in het gebruik van deze stof als 

geneesmiddel. Hierdoor komt u als patiënt echt in een proces terecht van trial and error. U zal dus voor uzelf gaandeweg 

uw gebruik, moeten opbouwen en verschillende soorten CBD/wietolie moeten proberen om te kunnen vaststellen wat 

voor u het beste werkt.

In de cannabiswereld zijn er veel verschillende soorten producten. Het assortiment gaat van pasta naar olie, naar tincturen,

 naar zelfs in bepaalde gevallen zetpillen en dergelijke. Dikwijls is de toepassing van het product geheel afhankelijk van de

 klacht waaronder u lijdt en de genezing die u wil verwachten. Op dit gegeven komen we nog terug maar eerst gaan we wat 

feiten uitdiepen die u de nodige informatie moeten verschaffen.

 

Wat is het verschil tussen wietolie en CBD olie?

CBD olie en wietolie (cannabisolie) zijn niet hetzelfde! Er bestaat heel wat verwarring over beide producten. Beide producten

 komen wel van dezelfde plantenfamilie. De verwarring is logisch aangezien het hier over botanische feiten gaat waarin wieing

 mensen zijn geinteresseerd. Dit wil niet zeggen dat dit verschil niet van belang is, vandaar even een uiteenzetting:

Een paar wietolie bijwerkingen:

 • wazig in het hoofd

 • chaotische gedachten

 • slaperigheid

 • verlies van fysieke controle

 • vertraagd reactievermogen

Dus zoals u ziet zijn er wel degelijk een aantal nadelen verbonden aan het innemen van THC.

Ook al zijn het beide concentraten van cannabis, toch is er een groot verschil. Hier tonen wij u een definitie van beide met 

opsomming van de meest typische eigenschappen per soort!

Eigenschappen wietolie/cannabisolie:

 • bevat hoge gehalte THC

 • gekweekt voor de THC en het psychedelische karakter gekweekt

 • is afkomstig van cannabisplanten

 • in de meeste landen illegaal

 • heeft een psychoactief effect

 • toezicht bij kinderen en bij dieren is sterk aan te raden

 • veel soorten zijn slaapopwekkend

 • worden medicinaal en recreatief toegepast

 • nauwkeurige dosering is gewenst

 • autorijden is niet toegestaan tijdens gebruik

Eigenschappen CBD olie

 • bevat hoge gehalte CBD

 • vooral afkomstig uit hennepplanten

 • in veel landen legaal

 • heeft geen psychoactief effect

 • geschikt voor kinderen en dieren

 • niet slaapopwekkend

 • word medicinaal toegepast

 • kan probleemloos gedoseerd worden

 • geen verbod op autorijden

Uit bovenstaande opsomming kan je zien dat het grote verschil tussen beide middelen de stof THC is. Het psychoactieve effect,

 kan gezien worden als een leuke eigenschap, maar zoals hierboven in de opsomming vermeld staat is THC  (tetrahydrocannabinol) 

verboden. Een afgewogen hoeveelheid THC word wel gedoogd. De populariteit van wietolie is enorm gestegen nadat de cannabidiol 

ofwel CBD bekend werd in de actualiteit en sociale media. Dit heeft namelijk geen hallucinogene effecten zoals THC en is volledig 

ongevaarlijk. Hierdoor dus geen stoned of high gevoel, het remt zelf het psychoactieve effect af.

Er wordt nu speciaal hennep geteeld die alleen gebruikt wordt voor de productie van CBD olie. Deze hennep bevat grote 

hoeveelheden CBD en weinig THC.  Zoals u in ons productaanbod al heeft opgemerkt gaat onze voorkeur uit naar CBD producten

 zonder THC. CBD Producten die getest zijn op puurheid en zuiverheid en hierdoor een krachtige werking geven. Gebruik van deze 

producten bij kinderen of uw geliefde huisdier zijn veilig en kunnen zonder angst worden toegepast.

Industriële Hennep

Wist u dat hennep voor meer dan alleen CBD olie word gebruikt? Hennep is een heuse industrie. De mogelijkheden met hennep

 lijken eindeloos en waarschijnlijk zouden deze in de toekomst enkel nog kunnen worden uitgebreid. Hennep is uitermate geschikt

 om papier van te maken. Het is vele malen goedkoper dan papier van bomen en is hierbij ook nog eens milieuvriendelijker en 

sneller groeiend dan bomen. Uiteraard kent u de klassieke producten zoals touw, zeilen en kleding van hennep of hennepvezel. 

Er kan zelfs een plastiek soort van gemaakt worden die sterker dan staal zou zijn. Hennep is onschadelijker dan olie en zou zelfs

 als goedkope brandstof kunnen functioneren. Deze plant is enorm veelzijdig en zijn snelle groei biedt gigantische voordelen, 

maar deze hebben nog de nodige aandacht nodig om te worden uitgebouwd.

Wat kost wietolie, wietolie kopen/ wietolie bestellen.

Men vraagt zichzelf vaak af, wat kost wietolie eigenlijk? De prijs van wiet olie verschilt natuurlijk van hoeveelheid CBD en sterkte.

 Er is ook een enorm verschil in de kwaliteit onderling. U dient hier zelf onderzoek naar te doen aangezien de wietolie producten 

niet legaal verkocht mogen worden.Alle informatie hier over kunt u verkrijgen bij de medewerkers van herbacure, 

zij staan voor u klaar.